חפשו אותנו בפייסבוק Facebook
 
 
 
 
 
 
 

תקנון אתר

 

תקנון אתר – תנאי שימוש כלליים

 1. ברוכים הבאים לאתר www.rachum.co.il המחזיק ומנהל חנות מקוונת לרכישת מוצרים באמצעות רשת האינטרנט ("האתר") ונמצא בבעלותה של חברת רחום מחשביםבע"מ ("החברה").
 2. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים להלן.
 3. כל רכישת מוצר דרך האתר מהווה הצהרה והסכמה מצד הרוכש כי קרא והבין /או ניתנה לו הזדמנות לקרוא את תנאי תקנון זה וכי הינו מסכים לתנאים המפורטים.
 4. אלא אם נאמר אחרת, בכל מקום בו ננקט לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך.
 5. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
 7. החברה עושה מאמצים כמיטב יכולתה להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, ואולם יתכן שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי.
 8. אם מוצר שהוזמן חסר במלאי, תשלח החברה הודעה על כך באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או תודיע לך באמצעות הטלפון.
 9. במקרה הזה, שמורה בפניך הזכות להזמין מוצר חלופי או למחוק את הזמנתך ולבטל את החיוב בכרטיס האשראי.
 10. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא www.rachum.co.il רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
 11. זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 14 ימים (להלן: "מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. ואולם, יתכנו מקרים בהם יתארך מועד האספקה מסיבות אשר אינן תלויות בחברה או באתר. החברה מצידה עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה .
 12. האספקה ללקוח באיסוף עצמי תתבצע במשרדי החברה ברחוב ארלוזורוב 10, עפולה. מחירי המשלוחים הינם כמפורט באתר.
 13. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה,  ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים , אזי לא תהא החברה החברה אחראית כלפי המזמין אלא החזרת הסכומים ששולמו על ידו, אם שולמו.
 14. א. ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, רק אם הם ארוזים באריזתם המקורית לא הוצאו מאריזתם ולא נעשה בהם כל שימוש, בהודעה בכתב לדואר אלקטרוני לפי הכתובת הרשומה באתר.
 15. לאחר בירור הפנייה תאשר החברה להחזיר את המוצר באמצעות הדואר לכתובת אשר תימסר ולאחר קבלת המוצר אצל החברה, תוציא החברה זיכוי במחיר ששולם בגין המוצר ובניכוי עלויות המשלוחים, אם קיימות. תנאי לקיום התחייבויות החברה בסעיף זה הוא הוחזר בצירוף חשבונית הרכישה, כחדש, באריזתו החדשה והמקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה.
 16. ניתן להחליף מוצרים פגומים וזאת ע"י שליחת המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר קבלת הפנייה ובדיקת המוצר, ישלח מוצר חליפי בכפוף לקיומו במלאי.
 17. הנך זכאי להחזיר או להחליף מוצר בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.
 18. החברה אינה מייצרת את המוצרים, ואינה נושאת באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם,לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים, היבואנים והמפיצים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. 
 19. ואולם, החברה עפ"י שקד תהא רשאית ליתן שרות למוצרים הנמכרים באתר וזאת במשרדי החברה ברחוב ארלוזורוב 10 ובכפוף לכך כי: (1) לא נגרם כל נזק פיזי למוצר (כולל שריטות). (2) המוצר לא נפתח ולא פורק שלא ע"י טכנאי מוסמך. (2) מדבקת האחריות לא הוסרה או הושחתה.
 20. פרטיות הרוכש חשובה לחברה ולמנהליה. החברה נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת להבטיח שתהליך הרכישה יהיה בטוח וכי המידע הנמסר במהלכו יהיה חסוי.
 21. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה. החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 22. הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שד' ארלוזורוב 10, עפולה טל': 6590525 – 04, פקס: 6590524 – 04 דוא"ל: avi@rachum.co.il